publicerad: 2021  
återse återsåg återsett, presens återser
verb
å`terse
på nytt få se något
någon återser någon/något
någon återser någon
någon återser något
hon ville åter­se sin barndoms hemliga platser
äv. åter samman­träffa med
åter­se en vän; åter­se gamla klass­kamrater
belagt sedan 1783
återseåterseende