SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`terseende substantiv ~t åter|­se·end·etdet att åter­se ngn eller ngt komm.ett glatt återseendeåterseendets glädjedet blev ett kärt återseende mellan mor och sonett återseende (med ngn/ngt), ett återseende (mellan ngra)på återseende!vi ses i­gen!som avskedsfrassedan 1836