publicerad: 2021  
åtminstone
åt|­minst·one
adverb
[-min`st-]
i varje fall inte mindre än den mängd som fram­går av samman­hanget
en mid­dag för två personer går på åt­minstone 500 kronor; upp­sättningen måste spelas åt­minstone 25 gånger för att gå ihop ekonomiskt; det tar åt­minstone tio minuter till central­stationen
äv. beträffande kvalitet eller dylikt
jag begär bara att du åt­minstone försöker; om de åt­minstone hade bett om ur­säkt!; om filmen åt­minstone hade varit rolig
äv. beträffande till­stånd, handling eller dylikt som ut­gör något slags minimum av vad man kan vänta sig i varje fall, om inte annat
hon slapp åt­minstone att ta ledigt från jobbet; nu var de åt­minstone för­beredda; han håller åt­minstone tyst när han ingen­ting har att säga
belagt sedan 1582; ombildn. av fornsvenska at minsto; till 1åt!! och en gammal dativform av 1minst!!