publicerad: 2021  
åtnjuta åtnjöt åtnjutit åtnjuten åtnjutna, presens åtnjuter
verb
å`tnjuta
något formellt vara i besittning av någon för­mån eller dylikt
åtnjutning
någon åtnjuter något
en familj som åt­njöt stort an­seende i staden; om­rådet åt­njuter självbestämmanderätt
belagt sedan 1463 (stadfästelse av gåvobrev till finska Nådendals kloster (Arwidsson)); fornsvenska at niuta
åtnjutaåtnjutande