publicerad: 2021  
ödesdiger ödesdigert ödesdigra
öd·es|­diger
adjektiv
ö`desdiger
som inne­håller eller inne­bär en av­görande fara för någons el. någots fort­bestånd, lyckliga ut­veckling etc.; vanligen om händelse, tids­period eller dylikt men äv. all­männare
SYN. fatal
ett ödes­digert miss­tag; de ödes­digra juli­dagarna 1914
äv. om något som tyder på detta
det låg en ödes­diger stämning i luften; ett ödes­digert lugn före stormen
belagt sedan ca 1740