publicerad: 2021  
ökenlandskap öken­landskapet, plural öken­landskap, bestämd plural öken­landskapen
öken|­land·skap·et
substantiv
ö`kenlandskap
landskap som ut­görs av öken
vanligen bildligt om landskap som liknar öken
öken­landskapet på Gotska Sandön
belagt sedan 1847