SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ön`sklig adjektiv ~t önsk·ligsom bör önskas enl. vissa (all­männa) normer; om ut­veckling e.d. ngt formelltadmin.SYN.synonymönskvärd JFRcohyponymlämplig hon lever i all önsklig väl­mågasedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. yskeliker, önskeligh ’önskad; önsklig’