SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`na verb ~de ~t öppn·ar1bringa (spärrande an­ordning) till öppet (eller öppnare) läge hush.MOTSATSantonym3sluta 1antonymstänga 1 öppna ett fönster för att få frisk luftöppna ett hårt åt­sittande skruv­locköppna dörren innan jag sparkar in den!ett öppnande medel mot förstoppningäv. med konstruktionsväxling (med avs. på ut­rymme etc.)bringa till ett öppet (eller öppnare) till­stånd öppna en konserv­burkrevolutionärerna öppnade fängelset och släppte ut de politiska fångarnaäv. med avs. på ngt som har till­sluten form; ibl. i fråga om skenbar förändring i sam­band med ngns förflyttningöppna en boköppna en knuthon öppnade sin famn för honomäv. bildligt, särsk. med ton­vikt på av­lägsnande av hinder för ut­veckling el. upp­märksamhetöppna portarna för en ny generation konstnäreröppna vägen till en ny fram­tidhennes replik kom att öppna ögonen på honomöppna ngt (med ngt)öppna munnensemun öppna sitt hjärta för ngnsehjärta 2 sedan ca 1400Klosterläsningfornsv. ypna, öpna 2göra till­gänglig för an­vändning eller ut­nyttjande av större grupp personer; med avs. på in­rättning e.d., ibl. under­förstådd handel.samh.MOTSATSantonymstänga 2 de brukar öppna (butiken) klockan 10äv. om in­rättningenbutiken öppnar klockan nioofta i fråga om mer formell in­ledande handling; med avs. på samman­komst e.d.JFRcohyponyminviga 1 ord­föranden öppnade mötetut­ställningen öppnades av lands­hövdingenäv. med avs. på abstrakt nyttighetöppna konto i bankenöppna (ngt) (TID)sedan 16333in­rätta (och på­börja) verksamhet med ngt slags före­tag e.d. samh.öppna praktikbanken öppnade ett nytt avdelnings­kontoröppna ngtöppna egetseegen 1 sedan 16284börja ut­föra viss verksamhet spel.tid.öppna eldSyd öppnade (bud­givningen) med 2 klöverNN öppnade (loppet) löst men ökade efter den första kilometernspec. (under­förstått) med avs. på schack; särsk. med tanke på sättetvit öppnade med dam­bondenäv. om själva verksamheten etc.sätta i gång börsen öppnade lugnt men kurserna drevs upp efter handöppna (ngt) (SÄTT)sedan 1750Subst.:öppnande, öppning