publicerad: 2021  
österrikare öster­rikaren, plural öster­rikare, bestämd plural österrikarna
öst·er|­rik·ar·en
substantiv
ös`terrikare
(mans)person från Öster­rike
i plur. ofta om personer från Öster­rike oavsett kön
belagt sedan 1626