publicerad: 2021  
östtimorian öst­timorianen öst­timorianer
öst|­timori·an·en
substantiv
ös`ttimorian
(mans)person från Öst­timor
i plur. ofta om personer från Öst­timor oavsett kön
belagt sedan 1991