SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verlevnadskurs substantiv ~en ~er över·lev·nads|­kurs·enkurs där man får lära sig att över­leva en kris­situation på naturens vill­kor utan regel­bunden livsmedels­försörjning och samhälls­service Nollen veckas överlevnadskurs i fjäll­världen är en verklig ut­maning för friluftsintresseradesedan 1983