publicerad: 2021  
översättning över­sättningen över­sättningar
över|­sätt·ning·en
substantiv
ö`versättning
det att översätta
översättningsbyrå; översättningsfel; översättningslitteratur
översättning (av något) (från något) (till något)
dator­stödd över­sättning; en del av associationerna gick förlorade vid över­sättningen
äv. om resultatet
en orda­grann över­sättning; en trogen över­sättning; en fri över­sättning av dikten; ryska romaner i svensk över­sättning
belagt sedan 1759