SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`verspänning substantiv ~en över|­spänn·ing·enspänning som över­stiger driftspänningen i ett elektriskt system och som kan med­föra risk för över­slag el. genom­slag på ledningar och an­slutna apparater eltekn.överspänningsskyddsedan 1904