SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`vertalningsdefinition substantiv ~en ~er över·tal·nings|­de·fin·it·ion·endefinition som är ut­formad för att gynna viss tes e.d. och som allt­så är intellektuellt o­hederlig språkvet.en övertalningsdefinition (av ngt)sedan 1965