SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`vervattensfartyg substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en över·vatt·ens|­far·tyg·etfar­tyg som flyter med bara en del av sin volym under vatten­ytan dvs. den normala typen, i mots. till u­båt särsk. mil.sjö.eskadern bestod av tolv övervattensfartyg jämte två u­båtarsedan 1916