SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ö`vlig adjektiv ~t öv·ligsom sker enligt rådande bruk eller tradition ofta ngt iron.admin.riks­dagen öppnades under all övlig pompasedan 1617efter ty. üblich ’bruklig’, med an­slutning till öva