SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
-byggare substantiviskt slutled ~n äv. vard. -byggarn, plur. ~, best. plur. -byggarna -bygg·ar·enperson som bor på viss plats Nollin(ne)byggarenybyggaresedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. -byggiare