publicerad: 2021  
-slaget bestämd form
-slag·et
substantiviskt slutled
-sla´get
vid två­slaget (tre­slaget, fyra­slaget etc.) ungefär klockan två (tre, fyra etc.)de åt en sen lunch vid två­slaget
belagt sedan 1976