publicerad: 2021  
amplitudmodulering amplitud­moduleringen amplitud­moduleringar
AM
ampl·itud|­modul·er·ing·en
substantiv
amplitu`dmodulering
över­föring av (radio)signal genom variation av bär­vågens amplitud
amplitudmodulering (av något)
belagt sedan 1944