SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
amenorré [-re´] substantiv ~n a·men·orrénute­bliven menstruation under minst sex månader, utan att graviditet före­ligger; vanligt t.ex. bland elitidrottskvinnor med.forcerad bantning kan ge amenorrésedan 1947av lat. amenorrhoe´a; till grek. a ’ej’, me´n ’månad’ och rhoe´ ’flöde’