publicerad: 2021  
alldeles
all|­del·es
adverb
all`deles
i hög grad
3 miljoner för huset är all­deles för mycket
äv. exaktare helt, full­ständigt
all­deles riktigt; en all­deles rak linje; all­deles i början av seklet
ibland försvagat, sär­skilt i ut­tryck för förvåning, bestörtning eller dylikt
men du är ju all­deles våt!
är du all­deles rysk? se rysk
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska aldeles; trol. ombildn. av fornsvenska allaledhis 'på allt sätt