SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ambition [-∫o´n] substantiv ~en ~er ambi·tion·enmed­veten in­riktning på att nå ett mål vanligen av relativt svår­uppnåeligt slag admin.psykol.JFRcohyponymframåtanda ambitionsnivåföräldraambitionhöga ambitionerlåga ambitionerhon hade inga konstnärliga ambitionerNN blev ett offer för sina egna mått­lösa ambitionerpartiets ambition är att halvera arbets­löshetenambition (att+V)sedan 1660via fra. av lat. ambi´tio ’kringvandring; röst­värvning’, till ambi´re ’gå om­kring’