publicerad: 2021  
apostel aposteln apostlar
apostl·ar
substantiv
[-ås´-]
person som gör stora in­satser för att sprida en lära eller en rörelse särsk. om var och en av Jesu tolv lär­jungar samt om ur­kristna missionärer
apostlagärningarna
aposteln Paulus
äv. all­männare om person som ivrigt propagerar för något
sedlighetsapostel
en av nykterhetens främsta apostlar i landet
belagt sedan slutet av 1200-talet (i sms.); 1794 i bildlig bemärkelse (Westgöta-Lagen); fornsvenska apostol, apostel; ur grek. apos´tolos 'bud­bärare, sände­bud'