publicerad: 2021  
approximativ approximativt approximativa
ap·prox·im·at·iv
adjektiv
[-i´v] el. [-åk´s-]
som kan av­vika något från det verkliga värdet om (annat) värde
en approximativ an­givelse av positionen
ofta i adverbiell an­vändning ungefär
en energimängd som skulle svara mot approximativt 50 kraft­verk
belagt sedan 1836