SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`betsstation substantiv ~en ~er arbets|­stat·ion·endata­terminal eller person­dator med till­gång till kring­utrustning an­passad för viss arbets­uppgift databehandl.sedan 1985