SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ar`vode substantiv ~t ~n arvod·etersättning för till­fälligt arbete eller upp­drag särsk. av intellektuellt slag admin.arb.JFRcohyponymlöncohyponymgagecohyponymhonorarcohyponyminkomst arvodesanspråkstyrelsearvodetimarvodevad begär du i arvode?tjänsten betalas med arvode för­utom den vanliga lönenett arvode (för ngt) (på BELOPP)sedan 1728 i sin nuv. bet.jfr fornsv. arvoþe ’arbete; möda’; gemens. germ. ord (ty. Arbeit); av o­visst urspr.; jfr arbete