publicerad: 2021  
autolys autolysen
auto·lys·en
substantiv
autoly´s
sönderdelning av (levande eller död) cell­vävnad, som orsakas av fri­gjorda enzymer i cellerna och inte av bakterier
det är autolys som gör att väl­hängt kött blir mört
belagt sedan 1929; till auto- och grek. lys´is 'lösning; upp­lösning'