SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
byggnation [-∫o´n] substantiv ~en ~er byggn·at·ion·enfram­ställning (i större skala) av byggnader byggn.tekn.tid.JFRcohyponymbyggenskap den våldsamma byggnationen i stor­städerna under 1960-taletäv. all­männarebyggande regeln om tomt på minst 1000 kvadrat­meter för byggnationbesiktning sker så­väl före som under och efter byggnationenbyggnation (av ngt)sedan 1935Jämför stilruta för blommogram.