publicerad: 2021  
d d:et, plural d:n el. d, bestämd plural d:na
substantiv
[de´]
1 fjärde bok­staven i det svenska alfabetet
d-ljud
belagt sedan 1678; av lat. d; jfr grek. del´ta (Δ); jfr ur­sprung till 2delta 2
2 andra tonen i en oktav i C-dur­skalan
D-dur; d-moll
belagt sedan 1739