SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
devalve´ra verb ~de ~t de·valv·er·arge (valuta) lägre värde i förhållande till an­dra valutor; vanligen om regering ekon.SYN.synonymnedskriva 2 MOTSATSantonymrevalvera JFRcohyponymdepreciera genom att devalvera kronan hoppades regeringen öka industrins konkurrens­kraftäv. bildligtge mindre värde eller upp­höjdhet politikerna har devalverat ordet ”vision”devalvera (ngt) (med TAL)sedan 1717; 1976 i bildlig bemärkelseav ty. devalvieren med samma betydelse; trol. bildat till eng. value ’värde’; jfr revalvera, valuta Subst.:vbid1-134530devalverande, vbid2-134530devalvering