SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diate´s substantiv ~en ~er dia·tes·en1verbets konstruktion i aktiv eller passiv form språkvet.aktiv diatespassiv diatessedan 1911av grek. dia´thesis ’till­stånd’ 2med­född benägenhet för vissa sjukliga reaktioner mindre brukl.med.allergisk diatessedan 1838