publicerad: 2021  
dilatation dilatationen dilatationer
di·lat·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 naturlig utvidgning hos en kropp under in­verkan av värme
dilatation (av något)
äv. om organismers oregelbundna till­växt i alla riktningar
belagt sedan 1828; till lat. dilata´re 'ut­vidga; sprida ut', till la´tus 'vid; bred'; jfr ur­sprung till latitud
2 utvidgning av rör­formigt kropps­organ
dilatation (av något)
spec. om med­vetet fram­kallad utvidgning, i medicinskt syfte
anal dilatation; manuell dilatation
belagt sedan 1843