publicerad: 2021  
europium europiet el. europium el. europiumet
Eu
europi·um·et
substantiv
euro´pium [eu-] el. euro´pium [ev-]
ett silverglänsande (säll­synt) grund­ämne till­hörande jordarts­metallerna
belagt sedan 1948; till Europa och -ium, ändelse som ofta brukas om metaller