SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`nvis adjektiv ~t en|­vissom energiskt försöker få rätt eller få sin vilja i­genom utan att ge upp in­för mot­stånd admin.psykol.SYN.synonymenveten JFRcohyponymenträgen äv. om handling o.d.en envis kampäv. bildligti­hållande en envis hostaett envist regnandeenvis som en terrier/åsnamycket en­vishon är en­vis som en åsna och enormt mål­medveten envis som syndenmycket en­vishan är hård och seg och en­vis som synden sedan 1639till en i en äldre bet. ’ensam’ och 1vis