SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
får substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en får·ettyp av medel­stort, idisslande fyrfota­djur som hålls som hus­djur och ger ull och mjölk, päls­skinn och kött kokk.släkt.zool.JFRhyponymbaggehyponym1tacka 1hyponymlamm fåraherdefåravelfårpälscheviotfårmerinofårmufflonfårtamfårutegångsfårklippa fårenen herde med sina fåräv. om mot­svarande mat­rättfår i kåläv. bildligt om initiativ­lös el. lätt­ledd människastå inte där som ett får, gör något!familjens svarta fårfamilje­medlem som på ett negativt sätt skiljer sig från de övriga med­lemmarnaden ene brodern var föräldrarnas ögon­sten medan den andre var familjens svarta får ngns/ngts svarta fårngn/ngt som på ett negativt sätt skiljer sig från det övriga samman­hangetdet extrema partiet är demokratins svarta får skilja fåren från getternaskilja de goda från de ondaurspr. bibl.det kan vara svårt att skilja fåren från getterna i demonstrations­tågen sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. far; nord. ord, besl. med grek. pok´os ’ull’