SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fördju´pning substantiv ~en ~ar för·djup·ning·en1ned­sänkning eller in­sänkning i för övrigt jämn yta Nollen fördjupning i väggenfördjupningar i marken där djuren hade legaten fördjupning (i ngt)sedan 18042mer grund­läggande eller in­trängande (intellektuell) behandling pedag.fördjupningskurskonstnärens ut­veckling och gradvisa fördjupningfördjupning (av ngt)sedan 18593minskning av luft­trycket in­om ett lågtrycks­område meteorol.ett låg­tryck över Sydnorges kust rör sig under fördjupning mot Sydsverigesedan åtm. 1940-talet