SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förr adverb 1under den tid som har före­gått nuet och som vanligen om­fattar en rätt stor tids­rymd tid.SYN.synonym1förutsynonymtidigare MOTSATSantonym1senare förr i tidenförr i världenförr färdades man med häst och vagn, nu åker man bilnågot så­dant hade hon aldrig förr settsvenskarna reser som aldrig förrdet var bättre förr, sa mor­morsedan 800–900-taletrunristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)runform fur, fornsv. fyr, för, eg. komparativ av 2för 2in­om ngn kortare tids­rymd än den som fram­går av samman­hanget tid.Du är sen. ― Jag kunde inte komma förrNN måste av­gå, ju förr desto bättreförr eller senare(o­undvikligen) ngn gång i fram­tidenförr eller senare blir vi tvungna att ta i­tu med problemet sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3hellre Nolldet gör jag aldrig, förr hänger jag migäv.snarare då tror jag förr på kryss i den sista matchensedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen