SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gans substantiv ~en ~er [gan`s- el. gan´s-] gans·ensmalt band e.d. av guld-, silver eller silketråd för garnering av möbler eller klädes­plagg heminr.kläd.gansbesättninggansbroderisedan 1830av fra. ganse ’slinga, ögla’