publicerad: 2021  
gen-
förled
1 ålderdomligt (mitt) emot
genbo
äv. bildligt i fråga om opposition ålderdomligt
JFR 1mot 2
äv. mer neutralt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska gen 'till­baka; emot'; gemensamt germanskt ord (tyska gegen 'emot', engelska again 'åter; igen'); till 1gen!!
2 som mot­prestation
JFR 1mot 4
äv. i fråga om icke-levande före­teelser
äv. med ton­vikt på upp­repning
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen