publicerad: 2021  
huvudskål huvud­skålen huvud­skålar
huvud|­skål·en
substantiv
[hu`v-] äv. [huv`-]
(samman­fattning av) övre och vid sidorna belägna delar av hjärn­skål
belagt sedan 1487–91 (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska hovudhskal