SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informationssökning [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar in·form·at·ions|­sök·ning·enrationell sökning efter speciell upp­lysning bland en större mängd fakta ofta i data­lagrad faktamängd och med data­maskinella metoder databehandl.komm.sedan 1966