SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
informationssamhälle [-∫o`ns-] substantiv ~t ~n in·form·at·ions|­sam·häll·etsam­hälle som präglas av stort informationsutbud och informations­utbyte samh.i dagens informationssamhälle blir käll­kritisk granskning allt viktigaresedan 1975