SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jämn adjektiv ~t 1fri från (mer markanta) upp­höjningar eller fördjupningar om yta spel.JFRcohyponymslätcohyponym1platt 1cohyponym3plan vägen var jämn och rakäv. om linje e.d.rak jämn högermarginaläv. om ngt tre­dimensionelltstora, jämna äpplenäv. om annan före­teelse, spec.o­föränderlig, enhetlig jämngråett jämnt klimaten jämn ström av människorspec. äv.som inne­håller ungefär lika många kort av alla färger en jämn handjämnt skäggseskägg 1 med jämna mellanrumsemellanrum sedan 1287 (i ort­namn)råskillnadsdom mellan västgötska Gudhems kloster och socknen Håkantorp utfärdad av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. iämn ’jämn; rätt­vis’; gemens. germ. ord av dunkelt urspr.; jfr jäm- i jämbredd m.fl. ord, även 2som har lika stor ut­sträckning som ngn annan el. ngt annat; i kvantitativt el. kvalitativt av­seende admin.spel.jämngammaljämnstarkäv. om tävling e.d. som känne­tecknas av att de in­blandade parterna är lik­värdigaen jämn match som slutade 18–17 till hemma­lagetäv. om grupp e.d. vars element är lik­värdigaklassen är väldigt jämnen jämnare köns­fördelning bland landets professorerdra jämntkomma över­enshon sades ha svårt att dra jämnt med sina tränare hålla jämna steg med ngn/ngtsesteg 1 väga jämnt vara mycket liten skillnaddet väger jämnt mellan regering och opposition sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3delbar med 2 om (positivt) hel­tal mat.MOTSATSantonymudda 1 jämna taljämna hus­nummeribl. med konstruktionsväxlingjämna veckor, allt­så vecka 2, 4, 6 etc.i adverbiell an­vändning spec.precis för jämnt tio dagar sedanäv. om summai vissa ut­tryck som ändras till närmaste, lätt an­givna tal dvs. 10-tal, 100-tal etc. vi säger 50 så blir det jämntäv. bildligt för att (bryskt) sätta punkt för diskussiondu kommer med och där­med jämnt!fylla jämntfylla ett jämnt tio­tal årel. möjligen 25 el. 75 årvard.när hon fyllde jämnt fick hon en flaska champagne av fin år­gång inte mer än jämntse2mer jämna pengarsepeng låta udda vara jämntseudda 1 nätt och jämntse1nätt sedan 1407öppet brev från djäknen Nils Birgersson i Strängnäs om förvaltning av gods (Svenskt Diplomatarium)Valet mellan jämn- och jäm- i sammansättningar är inte så lätt. Om man är tveksam och inte har tillgång till ordbok finns tumregeln att jämn- nästan alltid kan användas. Undantag är jämbördig, jämfota, jämföra, jämlik(het), jämsides, jämställd(het) och jämvikt.