SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ju adverb vilket kan betraktas som bekant Nollhon är ju född i april, som du vetdet är ju all­tid tråkigt när någon blir sjukäv. som rent utfyllnads­ordjag får ju säga att detta inte var mycket att hadu kan ju all­tid försökadär kommer ju Pelle!sedan 1386öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)fornsv. iu, io ’all­tid; säkert; dock; ju’; av lågty. ju, jo med samma betydelse; samma ord som fornsv. e, ä, se eho
2ju subjunktion i vissa ut­tryck; i konstruktion meddesto, ju i den ut­sträckning som det aktuella skeendet på­går, den an­givna handlingen ut­förs etc. Nollju mer man tränger in i problemet, desto intressantare blir detju högre han kommer i karriären, desto större blir hans ambitioneribl. äv. (som en sorts konjunktion)desto ju längre kvällen led, ju o­roligare blev honsedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanse 1ju