publicerad: 2021  
laggband lagg­bandet, plural lagg­band, bestämd plural lagg­banden
lagg|­band·et
substantiv
lagg`band
band som håller samman laggarna i lagg­kärl
belagt sedan 1773