publicerad: 2021  
lias liasen
lias·en
substantiv
[laj´as]
den äldsta delen av jura­tiden
(under) lias
äv. om en blå­aktig kalk­stens­art som bildades under denna tid
belagt sedan 1828; av engelska lias 'hård kalk­sten'