SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ljus substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en ljus·et1fysikaliskt fenomen som ger upp­hov till synförnimmelser så­väl om fenomenet i sig som om en­staka yttring av det fys.psykol.JFRcohyponymmörker 1 ljusflödeljusstarkdagsljuselljusneonljussvagt ljusstarkt ljuselektriskt ljusljusets hastigheten strimma ljus i österkomma ut i ljusethan höll bilden mot ljusethon fick ljuset rakt i ögonenmyggorna dras till ljusetbyggnaden badade i ljusspec.belysning tända ljusetsläcka ljusetljuset i salongen var täntäv.låga, sken brinna med flämtande ljussignalen visade rött ljusofta bildligt i ut­tryck för kännedom el. förståelseaffären tål inte offentlighetens ljusäv. som symbol för livets goda krafter, hopp, glädje o.d.ljusets makter segrade lyckligtvisden lilla spred ljus och glädje om­kring sigen strimma ljus mitt i all bedrövelsenäv. med annan symbolisk el. konventionell betydelse (äv. bildligt)bromsa – det är rött ljus!kör – det är grönt ljus!de fick grönt ljus för att starta projektetföra ngn bakom ljusetlura ngndet nya regel­verket ska hindra styrelser från att föra sina revisorer bak­om ljuset i ljuset av ngt med tanke på ngtbeslutet om upp­sägning måste förstås i ljuset av vad som hänt det senaste halv­året kasta ljus över ngtbi­dra med ytterligare information om ngthennes bok kastar ljus över Strindbergs berättar­teknik och hans beläsenhet se dagens ljusfödasdet första provrörs­barnet såg dagens ljus redan för några decennier sedan ○ äv. bildligt skapasteddy­björnen såg dagens ljus i USA 1903 se ljuset i (slutet av) tunneln skönja lösningen på ett svårt problemefter skuld­saneringen började han äntligen se ljuset i tunneln se ngt i ett nytt ljusse ngt ur en ny syn­vinkelmed boken ville författaren få människor att se sin fram­tid i ett nytt ljus sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Täby, Upplandrunformer lus, lius, fornsv. lius; gammal bildn. till 2ljus 2före­mål som ut­gör ljus­källa särsk. om vekförsedd stång av brännbart ämne, som brinner med stämnings­skapande låga heminr.ljusstakeljusstöpningstearinljusvaxljusblåsa ut ljusetförsta advent tänder man ett ljusalla ljusen i granen var tändaäv. om en (äldre) enhet för ljus­styrkaen lampa på 40 ljusbränna sitt ljus i båda ändarleva på ett ytterst an­strängande och ned­brytande sätthan dog innan han hade fyllt 35 efter att ha bränt sitt ljus i båda ändar det går upp ett ljus för ngnngn förstår plötsligt samman­hangeturspr. bibl.hon fick läsa i­genom monteringsinstruktionen flera gånger innan det gick upp ett ljus för henne leta/söka med ljus och lykta söka med alla till­gängliga medelklubben letar med ljus och lykta efter en mål­vakt; efter skol­branden söker kommunen med ljus och lykta efter till­fälliga lokaler levande ljusljus som brinner med lågai december orsakas många bränder av levande ljus som någon glömt att släcka sitta som ett tänt/tända ljussesitta 1 sätta sitt ljus under skäppandölja sin förmågaav blygsamhet e. d.urspr. bibl.i sitt avskeds­tal till parti­folket satte han inte precis sitt ljus under skäppan sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen3person med över­lägsen (intellektuell) förmåga ofta om den bäste i viss grupp psykol.yrk.skolljushon var skolans klart skinande ljussedan 1734Ljusets fiender.Titel på dikt av Johan Henrik Kellgren (ca 1790); om fiender till upplysningen
2ljus adjektiv ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an 1som har stor till­försel av ljus och där­för normalt ger goda förut­sättningar för syn­sinnet; om rum e.d. och äv. om tid admin.fys.MOTSATSantonymmörk 1 sese1ljus 1 ett ljust och trevligt rumdet var redan ljust utedygnets ljusa delden ljusa års­tidenäv.som ut­strålar eller reflekterar mycket ljus ljusa, glada färgeren ljus tapetäv.ljus­hårig en ljus flickastå i ljusan lågase1låga 1 till ljusan dagsedag 1 sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. lius; nord. ord, besl. med lat. lu´x ’ljus(sken)’, lu´men ’lyse; lykta’, lu´na ’måne’; jfr ljungeld, 1låga 2som har högt ton­läge och vanligen vissa över­toner som ger an­genäm klang musikMOTSATSantonymmörk 2 ett ljust, glittrande skrattljusa barna­rösteren ljus sopransedan 18873som in­ger hopp eller glädje psykol.MOTSATSantonymmörk 3 framtids­utsikterna är ljusadet ser ljust ut för lagetett ljust minnese ljust på livet (adv.)äv.snill­rik en ljus idéha sina ljusa stundersestund sedan 1798