publicerad: 2021  
ly lyet
ly·et
substantiv
ålderdomligt skyddad plats
belagt sedan 1470-talet (Gamla eller Eriks-Krönikan); fornsvenska ly 'skydd; till­flykt'; jfr sv. dial. ly 'mild; ljum'; nära besläktat med 1!!