SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lyck`as verb lyckades lyckats lyck·as1ofta med prep. med skicklighet eller tur upp­nå ngt som delvis kan ligga utan­för den egna kontrollen Nollhon lyckades med allt hon före­tog sighan lyckades i sitt upp­såtden nye rektorn lyckades skapa en anda av sam­förstånd på skolanhan har verkligen lyckats i livetofta med särsk. ton­vikt på svårigheternatrots allt klara att genom­föra att de lyckades komma undanhan lyckades knäcka kodenäv. iron.han lyckades missa målet på tre meters hålllyckas (i ngt), lyckas ((att)+V), lyckas (med ngt/att+V), lyckas (som ngn)sedan ca 1430Själens tröstfornsv. lykkas; efter lågty. lücken med samma betydelse; till 1lycka 2ut­falla på ett gynnsamt sätt Nollförsöket lyckadesäv. med opers. konstruktiondet lyckades dem inte att lösa problemetlyckas (ngn)sedan ca 1400brev från biskop Björn i Åbo till rådet i Reval om sjörövarfaran (Svenskt Diplomatarium)