publicerad: 2021  
1express
ex·press
adverb
express´
på snabbast möjliga sätt
expressbrev; expressbuss; expressfart; expresståg
belagt sedan 1798; via engelska av lat. express´us 'ut­trycklig; ut­präglad', till ex 'ut; ur' och prem´ere 'trycka; pressa'; jfr ur­sprung till 1press 1
2express expressen expresser
ex·press·en
substantiv
express´
vanligen i sammansättn. mycket snabbt all­mänt kommunikations­medel särsk. om tåg el. buss
Lysekilsexpressen
ibland äv. om bud, transport­firma eller dylikt, som ut­för (transport)tjänst (mycket snabbt)
belagt sedan 1889; till 1express